etip.dk

En introduktion til tæthed: definition og beregning

Et materiales massefylde er defineret som dets masse pr. volumenenhed. Sagt på en anden måde er massefylde forholdet mellem masse og volumen eller masse pr volumenhed. Det er et mål for, hvor meget “ting” et objekt har i en enhedsvolumen (kubikmeter eller kubikcentimeter). Massefylde er i bund og grund et mål for, hvor tæt stof er proppet sammen. Tæthedsprincippet blev opdaget af den græske videnskabsmand Archimedes, og det er nemt at beregne, hvis man kender formlen og forstår dens relaterede enheder.

Densitetsformel
At beregne massefylden (normalt repræsenteret ved det græske bogstav “ρ”) af et objekt, tag massen (m) og divider med volumenet (v): ρ = m / v
SI-enheden for massefylde er kilogram pr. kubikmeter (kg/m3). Det er også ofte repræsenteret i cgs-enheden af ​​gram pr. kubikcentimeter (g/cm3).

Sådan finder man tæthed
Når man studerer tæthed, kan det være nyttigt at arbejd en prøveopgave ved hjælp af formlen for tæthed, som nævnt i forrige afsnit. Husk på, at selvom tæthed faktisk er masse divideret med volumen, måles den ofte i enheder af gram pr. kubikcentimeter, fordi gram repræsenterer en standardvægt, mens kubikcentimeter repræsenterer objektets volumen.

For dette problem, tag en klods salt, der måler 10,0 cm x 10,0 cm x 2,0 cm, som vejer 433 gram. For at finde massefylden skal du bruge formlen, som hjælper dig med at bestemme mængden af ​​masse pr. volumenenhed, eller: ρ = m / v

I dette eksempel har du objektets dimensioner, så du har for at beregne volumen. Formlen for volumen afhænger af objektets form, men det er en simpel beregning for en kasse:

v = længde x bredde x tykkelse
v = 10,0 cm x 10,0 cm x 2,0 cm
v = 200,0 cm3

Nu hvor du har massen og rumfanget, beregn massefylden som følger:

ρ = m / v
ρ = 433 g/200,0 cm3
ρ = 2,165 g/cm3
Densiteten af ​​saltstenen er således 2,165 g/cm3.

Brug af tæthed
En af de mest almindelige anvendelser af tæthed er, hvordan forskellige materialer interagerer, når de blandes sammen. Træ flyder i vand, fordi det har en lavere densitet, mens et anker synker, fordi metallet har en højere densitet. Heliumballoner flyder, fordi heliumets tæthed er lavere end luftens tæthed.

Når din bilservicestation tester forskellige væsker, såsom transmissionsvæske, vil den hælde noget af væsken i et hydrometer. Hydrometeret har flere kalibrerede objekter, hvoraf nogle flyder i væsken. Ved at observere, hvilke af genstandene der flyder, kan servicestationens medarbejdere bestemme væskens tæthed. I tilfælde af transmissionsvæske afslører denne test, om servicestationens medarbejdere skal udskifte den med det samme, eller om væsken stadig har noget liv i sig.

Tæthed giver dig mulighed for at beregne masse og volumen, hvis den får anden mængde. Da tætheden af ​​almindelige stoffer er kendt, er denne beregning ret ligetil i formen. (Bemærk, at stjernesymbolet—*— bruges til at undgå forveksling med variablerne for volumen og tæthed, henholdsvis ρ og v.)

v * ρ = mor​​
m / ρ = v

Ændringen i tæthed kan også være nyttig til at analysere nogle situationer, såsom når en kemisk omdannelse finder sted, og energi frigives. Ladningen i et lagerbatteri er for eksempel en sur opløsning. Da batteriet aflader elektricitet, kombineres syren med blyet i batteriet og danner et nyt kemikalie, hvilket resulterer i et fald i opløsningens densitet. Denne tæthed kan måles for at bestemme batteriets niveau af resterende opladning.

  • Tæthed er et nøglebegreb i at analysere, hvordan materialer interagerer inden for fluidmekanik, vejr, geologi, materialevidenskab, ingeniørvidenskab og andre områder i fysik.

Specific Gravity
Et begreb relateret til massefylde er den specifikke vægtfylde (eller, endnu mere passende, relative massefylde) af et materiale, som er forholdet mellem materialets densitet og densiteten af ​​vand. En genstand med en vægtfylde mindre end én vil flyde i vand, mens en massefylde større end én betyder, at den vil synke. Det er dette princip, der gør, at for eksempel en ballon fyldt med varm luft kan flyde i forhold til resten af ​​luften.